சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000037622

கடவத்தையில் உள்ள வீடொன்றில் தங்கியிருந்து பணியாற்றுவதற்கு சமையல் வேலை தெரிந்த பணிப்பெண் ஒருவர் தேவை சம்பளம் ரூபா 30,000/=

Categories: , Location: , Published Date: