வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037623

சீதுவ கொட்டுகொட வீதியில் அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட கைத்தொழில் நிலையத்துக்கு ஏற்ற 1250 சதூர அடி கட்டிடத்துடன் 13.5 பேர்ச்சஸ் காணி விற்பனைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு உள்ளது.