கல்வி

Ad-id 0000037627

கொழும்புப் பிரதேசத்திலுள்ள தரம் 6 – 11 மாணவர்களுக்கு கணித வகுப்புக்கள் தனியாகவோ குழுவாகவோ வீட்டிற்கு வருகை தந்து கணிதப்பட்டதாரி ஆசிரியரால் கற்றுத்தரப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: