தேவை

Ad-id 0000037628

கொழும்பு – 12 பாமசியில் வேலை செய்வதற்கு மலையகத்தை சேர்ந்த ஓரளவு அனுபவமுள்ள ஆண் / பெண் தேவை. (Full time / Part time) தங்குமிட வசதி உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: