மண­மகள் தேவை

Ad-id 0000037652

கொழும்பில் 27.09.1992 பிறந்த கன்னி ராசி மேட லக்ணம் சித்திரை 4ஆம் பாதம் நேரம் 8.42 ஞாயிறு 5' 9" நிறுவனமொன்றில் உயர்பதவி வசிக்கும் மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை முக்குலத்தோர் விரும்பப்படுவர். தரகர்கள் வேண்டாம்.

Categories: , Location: , Published Date: