வாடகைக்கு

Ad-id 0000037653

3 அறைகள், 2 குளியலறைகள், வாகனதரிப்பிடம் சகிதம் வத்தளை, ஹெந்தளை, எட்டம்பொலவத்தையில் வீடு வாடகைக்கு உண்டு.