ஹேட்டல் /பேக்கரி

Ad-id 0000037699

வத்தளையில் மாபோலையில் அமைந்துள்ள பேக்கரிக்கு ”Counter Salesmen” தேவை பேக்கரியில் முன் அனுபமுள்ளவராவும், திருமணமுடிக்காதவராக இருத்தல் நல்லது Bun கறி செய்வதற்க்கும் Bun நிரப்புவதற்க்கும் Cook தேவை தகுந்த சம்பளம் தங்குமிட வசதி உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: