பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037743

கொழும்பு புறக்கோட்டையில் சுப்பர் மார்க்கட்டில் அமைந்துள்ள டிரெவல்ஸ் ஒன்றிற்கு உதவியாளர் தேவை. சம்பளம் பேசி தீர்மானிக்கலாம் (காலை 09மணி முதல் பகல் 2 மணிவரை தொடர்பு கொள்ளவும்)