மணமகள் தேவை

Ad-id 0000037748

கண்டி மலையகத்தை பிறப்பிடமாக கொண்ட கொழும்பில் Tailor தொழில் புரியும் 1986ல் பிறந்த அனுஷ நட்சத்திரம் கொண்ட ஆணுக்கு தகுந்த வரனைத் எதிர்பார்க்கின்றனர். (பறையர் சமூகம்) மலையகம் கொழும்பு சாமாணியர்கள் விரும்பத்தக்கது

Categories: , Location: , Published Date: