ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000037759

ரொட்டி தயாரிப்பு வேலைக்கு பாஸ் … தேவை (உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகள் உள்ளன) சுத்தமாக, திறமையாக வேலை செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு அறிய சந்தர்ப்பம்.