விற்பனையாளர்

Ad-id 0000037770

Sales man தேவை, கொழும்பில் Ready Made Textile க்கு நன்கு அனுபவமுடையோர் சான்றிதழ்களுடன் நேரில் வரவும். சிறந்த சம்பளத்துடன் Sales கொமிஷன் தங்குமிட வசதியும் வழங்கப்படும். Navavis, Bambalapitiya சந்தியில்

Categories: , Location: , Published Date: