வீடு குத்தகைக்கு

Ad-id 0000037781

கொழும்பு 13 மஹாவித்தியாலய மாவத்தையில் இல் 227/95 யில் முதலாம் மாடியில் 2 அறைகள், 2Hall, மற்றும் Kitchen Bathroom கொண்ட வீடு 2 வருட குத்தகைக்கு உண்டு. ( 22 இலட்சம்)