கடை விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000037787

மஸ்­கெ­லியா, இல.146, பிர­தான வீதியில் Tile பதிக்­கப்­பட்ட 3 மாடி­க­ளு­ட­னான வியா­பார நிலையம் விற்­ப­னைக்­குண்டு. Original Deed, வங்­கிக்­கடன் வசதி வச­தி­க­ளுடன்.