வீடு காணி விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000037788

வெள்­ள­வத்­தையில் 13 Perch காணி, ஒரு Perch 80 இலட்சம் (Negotiable), பம்­ப­லப்­பிட்­டியில் 16 Perch காணி, கொழும்பு–05 Park Roadஇல் 18 Perch காணி விற்­ப­னைக்­குண்டு.