மண­மகள் தேவை

Ad-id 0000037793

Jaffna Vellalar, இந்து கண்டி நாயுடு Mixed Castle Height 5' 4" சிகப்பு, துலாம் விசாகம், 30 வயது Event Management Company Manager. Diplom Holder தற்போதைய இடம் கொழும்பு. பெற்றோர்கள் தங்கள் மகனுக்கு மணமகளைத் தேடுகிறார்கள்.