வீடு வாடகைக்கு – House for Rent

Ad-id 0000037794

Colombo –15 Ferguson Road 3 Story House for rent Bike parking available 50000/= 01 year Advance Bambalapitiya Apartment வீடு வாடகைக்கு 90,000/= 03 month Advance maintenance fee 7500/= தமிழ் குடும்பம் உகந்தது. Colombo-13 Kotehena 3rd Floor வீடு வாடகைக்கு 32000/= 01 year advance Colombo–15 farm road வீடு வாடகைக்கு 33000/= 01 year Advance.