வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037795

இராஜகிரிய நாணயக்கார மாவத்தையில் அமைந்துள்ள 3 அறைகளுடன் கூடிய முழுமையாக மாபில் பதிக்கப்பட்ட முதலாம் மாடி வீடு வாடகைக்குண்டு. வாகன தரிப்பிட வசதி இல்லை.