வாடகைக்கு

Ad-id 0000037796

கொட்டாஞ்சேனையில் வாடகை வீடுகள்/ கடைகள் 32/-, 55/-, 90/-, 1/25 க்கும் விற்பனைக்கு 3BR தொடர்மாடி 2/60 க்கும் மற்றும் தனி வீடு/ காணிகளும் உண்டு.