வாடகைக்கு

Ad-id 0000037828

Mabola துவ வத்தையில் 10 பேர்ச்சில் 1வது மாடியில் புது வீடு பெரிய ஹோல் 55000/= ரூபாய் வாடகைக்கு உண்டு. (துவ வத்தை பள்ளிக்கு முன்னால்)