வாடகைக்கு

Ad-id 0000037830

கொட்டாஞ்சேனையில் (கொழும்பு -13) சகல வசதிகளுடனும் 2 அறைகளையுடைய வீடு நாள், கிழமை அடிப்படையில் குறுகிய காலத்திற்கு வாடகைக்குண்டு .