வாடகைக்கு/ குத்தகைக்கு

Ad-id 0000037842

கிருலப்பனை 2 Room வீடு வாடகைக்கு உள்ளது. மேலும் வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை பகுதிகளில் Annex மற்றும் வீடுகள் வாடகைக்கு உள்ளது. வத்தளை, மாபோல பகுதிகளில் வாடகைக்கு மற்றும் குத்தகைக்கு வீடுகள் தேவைப்படின் தொடர்பு கொள்ளவும்.