வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000037894

மட்டக்குளி St. Mary’s Lane இல் முதல் மாடியில் வாஸ்துசாஸ்திரப்படி அமையபெற்ற வீடு வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு உள்ளது. Fully Tiled with Car park.