பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037925

எலெக்றிக்கல் டெக்னிசியன்கள் தேவை. மின்சார ஜெனரேற்றர்கள் டீசல் என்ஜின்கள் மற்றும் ஓல்ர ரேற்றர்கள் ஆகியவற்றின் மின்சார மோட்டார்கள் திருத்த வேலைகள் செய்யக்கூடிய மற்றும் ATS பனல்களில் குறைபாடுகள் கண்டு பிடித்து திருத்த வேலை செய்யக்கூடிய மின்சார டெக்னீசியன்கள் தேவை.