பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037926

கொழும்பு போபிட்டிய பகுதியில் அமைந்துள்ள கோழி, ஆடு பண்ணைக்கு விவசாயத் துறையிலும் அனுபவமுள்ள மேற்பார்வையாளர் ஒருவர் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் தகுதிக்கேற்ப பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். தகுதி உடையவர்கள் சுயவிபரக் கோவையை 071 9797845 அனுப்பி வைக்கவும். (Whatsapp)