வாடகைக்கு

Ad-id 0000037950

கொட்டாஞ்சேனையில் (கொழும்பு –13) சகல வசதிகளுடன் 2 அறைகளையுடைய வீடு நாள், கிழமை அடிப்படையில் குறுகிய காலத்திற்கு வாடகைக்குண்டு.