மணமகள் தேவை

Ad-id 0000037976

இந்து கொழும்பு 1994இல் பிறந்த (5’ 8”) எந்தவித தீயப்பழக்கங்களற்ற (ACCA, CFA, (USA) பட்டதாரி மணமகனுக்கு பட்டதாரி மணமகள் தேவை. Work Visaவில் (Finance Manager) Australia, New Zealand, UK Countries செல்லும் தகைமையுடையவர்.

Categories: , Location: , Published Date: