மணமகள் தேவை

Ad-id 0000037978

யாழ். வேளாளர் UK Citizen 1991 உத்திரட்டாதி – 01 , 2இல் சூரி / செவ் 5’6” பொது A/L படித்து U.K. இல் Airport Security Serviceஇல் தொழில் புரிந்து கொண்டு சகோதரியும் வியாபாரத்தையும் கவனிக்கும் அழகிய மணமகனிற்கு ஏற்ற அழகிய மணமகள் தேவை. B.Jayaknnan (Kannan or Nehru)