சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037979

சமையல் மற்றும் சுத்த செய்ய பணிப்பெண் தேவை. கொழும்பில் ஒரு குடும்பத்திற்கு வேலை செய்ய நேர்மையான, நம்பகமான அனுபவமிக்க பணிப்பெண்ணைத் தேடுகிறோம். சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கலாம். முன்னைய வேலை செய்த சிபாரிசு தேவை. ஆர்வமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்.