பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000037983

Intercon Security Service PVT LTD பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. நேரில் வரவேண்டிய முகவரி: 23 Hampden Lane, Wellawatte. Age 45–-55. Office Work A/L சான் றிதழுடன் வரவும். G.S. Certificate, Birth Certificate, NIC.