வாடகைக்கு

Ad-id 0000038009

கொழும்பு –15 மட்டக்குளி பிச்சமல்வத்த 5 பேர்ச்சஸ் காணியில் 3 அறை வீடு வாடகைக்கு உண்டு. மாத வாடகை 35000/= 1 வருட முற்பணம் 400,000/=.