கடை வாடகைக்கு

Ad-id 0000038013

Colombo Gold Centre Building (3rd Floor) (பழைய மீன் கடை) யில் கடை வாடகைக்கு உண்டு. Clearing Office, Stores அல்லது Back Office ற்கு உகந்தது.