மணமகள் தேவை

Ad-id 0000038014

களுத்துறை மாவட்டம் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இந்து நாடார் 1972 இல் பிறந்த திருமணமாகாத தனியார் துறையில் தொழில்புரியும் மணமகனுக்கு நல்லொக்கமுடைய மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.