தையல் அழகுக்கலை

Ad-id 0000038016

Panadura யில் உள்ள A.C Salon க்கு முடி வெட்டும் தொழிலில் முன் அனுபவம் உள்ள 35 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. கவர்ச்சிகரமான சம்பளத்துடன் தங்குமிட வசதியும் உண்டு.