காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000038020

மட்டக்களப்பு காமாச்சி அம்மன் கோயில் வீதியில் 1 ஏக்கர் காணியும் மன்ரேசாவில் 30 பேர்ச் காணியில் அமைந்த சகல வசதியுடன் வீடும் விற்பனைக்குண்டு.