வாடகைக்கு

Ad-id 0000038036

கொட்டாஞ்சேனையில் (கொழும்பு–13) சகல வசதிளுடனும் 2 அறைகளையுடைய வீடு நாள், கிழமை அடிப்படையில் குறுகிய காலத்திற்கு வாடகைக்குண்டு.