வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000038258

வத்தளையில் 12 Perch வீடு விற்பணைக்கு உண்டு Arpico பின்புறமாக குடா ஏதன்ட ரோட் (பழைய நீர் கொழும்பு ரோட்) அருகாமையில் 6 Room, 3 Bathroom, 5 வாகன தரிப்பிடம் விலை (35m) பேசி தீர்மாணிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: