வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000038260

கொழும்பு –13 இல் அமைந்துள்ள புளுமென்டல் தொடர்மாடியில் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 2 Rooms Hall, Bathroom, Kitchen.