தையல் கலை

Ad-id 0000038442

ஜம்பட்டா வீதியில் இயங்கிவரும் தையல் கடையொன்றுக்கு அனுபவம் அனுபவமற்ற மலையக பெண்கள் வேலையாற்கள தேவை.