மணமகள் தேவை

Ad-id 0000038443

யாழ். இந்து வெள்ளாளர் மகர இலக்கிணம் கும்பராசி புரட்டாதி நட்சத்திரம் 3ஆம் பாதமுடைய 1956 இல் பிறந்த மணமகனுக்கு தகுந்த யாழ். இந்து படித்த 30–50 வயதுடைய மணமகளை எதிர்பார்க்கின்றோம்.