கல்வி

Ad-id 0000038528

ஆண்டு 6 – 11 வரையான மாணவர்களுக்கான கணிதம், விஞ்ஞானம், ICT, ஆங்கிலம், வரலாறு போன்ற பாடங்கள் கொழும்பிலுள்ள எப்பகுதிக்கும் வீட்டிற்கு வந்து 15 வருட அனுபவமுள்ள ஆசிரியர்களால் சிறந்த முறையில் கற்பிக்கப்படும். (தனியாகவோ சிறு குழுவாகவோ).

Categories: , Location: , Published Date: