வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000038531

கொழும்பு –15 அலுத் மாவத்தையில் 03 படுக்கை அறைகள், வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் கூடிய வீடு வாடகைக்கு உண்டு.