விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032804

பிலியந்தலையிலுள்ள இரும்புத்தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதழுடைய 10/12/16MM Short Bars (10–18 அடி வரை) விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 170000/=

Categories: , Location: , Published Date: