மணமகள் தேவை

Ad-id 0000033756

கொழும்பை வதிவிடமாக கொண்ட சொந்த வீடு வாகனமுள்ள 1978ல் பிறந்த குறுகிய காலத்தில் விவாகரத்தான Computer Engineer ஆக பணிபுரியும் முக்குலத்தை சேர்ந்த மணமகனுக்கு திருமணமாகாத தகுந்த மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Categories: , Location: , Published Date: