காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033807

வண்ணார் பண்ணை கோபால் லேனில் 4.5 பரப்பு (46 பேர்ச்) காணி விற்பனைக்குண்டு. ஒரு பேர்ச் 18 இலட்சம். தரகர் தேவையில்லை.