சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000033996

கொழும்பு–09 தெமட்டகொடையில் வீடு ஒன்றிற்கு சமையல் வேலைக்கு பணிப்பெண் தேவை 40–45 வயதுடையவர்களும் இந்துமதத்தினை சார்ந்தவர்களும் இந்து மதத்தினை சார்ந்தவர்களும் விரும்பத்தக்கது.