வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034001

மாத்தளை கவுடுபலெல்ல A9 வீதிக்கு அருகாமையில் 5 அறைகள், 4 கழிவறைகள் 24 பேர்சஸ் காணியுடன் கூடிய பங்களா விற்பனைக்குண்டு. 6 பெல்கனிகள், 2 வாகன தரிப்பிடங்கள் மின் இயக்க கதவுகள் டெலிபோன் Internet வசதிகள் Garden