பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034017

Stationery கடையில் சகல வேலைகளையும் செய்ய கூடிய ஆண்கள் தேவை. (Labour) தங்குமிடம் வசதியில்லை அண்மையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது.