அலுவலக வேலை

Ad-id 0000034135

பெண் ஊழியர் ஒருவர் தேவை. ஷிப்ட் வேலை (shift Duty) 2.00 மணி தொடக்கம் 10.00 மணி வரை வெள்ளவத்தையை அண்மித்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது. கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் வழங்கப்படும்.