பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034148

உடனடி வேலைவாய்ப்பு. Sales Executive, Sales Assistant (Labour) கொழும்பில் உள்ள விநியோக நிலையத்திற்கு ஆண் வேலையாட்கள் தேவை.