வாடகைக்கு

Ad-id 0000034213

மவுண்ட் லவினியாவில் இரண்டு படுக்கையறைகள் மற்றும் ஒரு சிறிய அறைகொண்ட முதலாவது மாடியிலுள்ளவீடு வாடகைக்கு உள்ளது. மாதவாடகை ரூ.50, 000/=